• مجهز به بهترین سیستم های تصویربرداری پزشکی

  رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی و سونوگرافی راد
 • خدمات رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی تخصصی ستون فقرات و اندامها، سونوگرافی فوق تخصصی زنان و بارداری، ماموگرافی دیجیتال، سنجش تراکم استخوان، پانورکس(OPG)دیجیتال

  رادیولوژی و سونوگرافی راد
 • کادر مجرب و متخصص

  حضور مجرب ترین و حرفه ای ترین متخصصین در رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی و سونوگرافی راد
 • مجهز به بهترین سیستم های تصویربرداری پزشکی

  رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی و سونوگرافی راد
 • خدمات رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی تخصصی ستون فقرات و اندامها، سونوگرافی فوق تخصصی زنان و بارداری، ماموگرافی دیجیتال، سنجش تراکم استخوان، پانورکس(OPG)دیجیتال

  رادیولوژی و سونوگرافی راد
 • کادر مجرب و متخصص

  حضور مجرب ترین و حرفه ای ترین متخصصین در رادیولوژی و سونوگرافی راد

  رادیولوژی و سونوگرافی راد

رادیولوژی و سونوگرافی راد

رادیولوژی و سونوگرافی راد مجهز به بهترین سیستم های تصویربرداری پزشکی و مجرب ترین متخصصین ارائه دهنده خدمات رادیولوژی تخصصی ستون فقرات و اندام ها، سونوگرافی فوق تخصصی زنان و بارداری، ماموگرافی دیجیتال، سنجش تراکم استخوان، پانورکس (OPG) دیجیتال می باشد.

کادر مجرب رادیولوژی و سونوگرافی راد در تلاش هستند تا محیط و بستری آرام و مطمئن را برای کلیه مراجعین، بیماران و همراهان آنان فراهم سازند.

بهره گیری از مجهزترین و بروزترین سیستم های تصویربرداری پزشکی و مجرب ترین متخصصین پزشکی مهمترین شرط موفقیت ما در این سال ها و زمینه ساز اعتماد شما به ما بوده و هست.

رادیولوژی و سونوگرافی راد

آخرین خواندنی ها

مراكز طرف قرارداد ما